காட்டு பகுதியில் ஐ டி வாழ்க்கை - Life in IT - The Wild side..Enjoy !!!


மேனேஜர் வேட்டை ஆரம்பம்(Manager hunting for a new Resource)வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் ஒன்றாக குழுப்பணி! (Team Work ! Together we fall , together we rise)சோதனையாளர் ஒரு பிழையை தவறவிட்ட பிறகு(Tester after missing a defect ! )


ஒரு உருவாக்குநர் அலுவலகத்தில் ஏமாற்றமான நாளுக்கு பிறகு ஓய்வெடுத்தல்(A developer relaxing after a frustrating day at office)


ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்ப பேச்சு(A typical tech talk)


மேலாளருடன் செயல்திறன் ஆய்வு கூட்டம்(Performance Review meeting with manager)


வாடிக்கையாளருடன் பேசும் பொழுது(Need not say .A typical onsite Client!)


ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அணித் தலைவர்(A typical Team Lead!)குழுவின் உல்லாச பிரயாணம்(Team outing !)


உருவாக்குபவர் ஒரு பிழை காணப்பட்ட பிறகு! (Developer after a bug is found in code!)


அலுவலகத்தில் மிகையான நேரம் (Overtime at Office !)


விடுப்பு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது (Applying for Leave)


விடுப்பு விண்ணப்பத்துக்கு மேலாளர்களின் எதிர்வினை (Managers reaction on Leave application)


0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More