கவிதை பூங்கா

புகைப்படம் 


இறந்த காலத்தின்
உயிரோட்டமுள்ள
நிகழ்வுகளை
நிகழ் காலத்தில்
நிஜமாய் காட்டும்
நிழல்!

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More