நீ முறைக்கும் அழகை ரசிக்கவே, உன் பின்னால் வருகிறேன்
நான் மிகவும் ரசித்து எழுதியது
**********************************
நீ – 
உன் பின்னால் வரும் பொழுதெல்லாம்
என்னை பார்த்து முறைக்கிறாய்
நான் –
நீ முறைக்கும் அழகை ரசிக்கவே,
உன் பின்னால் வருகிறேன்.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More