இது வறுமைக் கோடு சார்.

என்னப்பா இது போர்டுலே ‘வருத்த மீன்’னு
எழுதி இருக்கு. பிழையா இல்லே இருக்கு…!

அந்த மீன் சாகும்போது ‘வருத்த’ப்பட்டிருக்கும்
இல்லீங்களா அதுக்குத்தான்!

                                                

***************************

சார் : ஏன்டா கோடு கோணல் கோணலா இருக்கு ஒரு ஸ்கேல் வாங்கி நேராப் போடலாம்ல...

மாணவன் : இது வறுமைக் கோடு சார்..

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More