இந்திய தேசிய காலெண்டரின் படி புத்தாண்டு என்று தொடங்குகிறது?


·         உலகின் இரண்டாவது நீளமான் கடற்கரையான மெரினாவை வடிவமைத்து பெயர் சூட்டியவர் யார்?
            விடை கிரண்ட்டப்

·         இதயத்தில் எதனை அறைகள் உள்ளன?
விடை:  4

·         பயணித்த தூரத்தை அறிய வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கருவி எது?
விடை: ஓடோமீட்டர்

·         இந்திய தேசிய காலெண்டரின் படி புத்தாண்டு என்று தொடங்குகிறது?
விடை: மார்ச் 21

·         மோப்ப சக்தியால் இரை தேடும் பறவை இனம் எது?
விடை: கிவி


·         உலக இரத்த தான தினமாக கருதப்படும் நாள் எது?
விடை: அக்டோபர் 1

·         அகசிவப்பு கதிர்களை எது அதிகமாக ஈர்க்கும்?
விடை: தண்ணீர்

·         உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது?
விடை: ஜூன் 5

·         பஞ்ச தந்திர கதைகளை எழுதியவர் யார்?
விடை: விஷ்ணு சர்மா

·         ஈக்களின் சுவை உணர் உறுப்பு எது?
விடை: நாக்கு

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More