தங்க ரதம்  

   தங்க ரதமாய் வந்த பேருந்து
   தகர டப்பாவை  செல்கிறது
   என்னவள் -
   இறங்கிய பின்பு !

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More